Jakie badania muszą odbyć zawodowi kierowcy?

Zawodowi kierowcy, czyli m.in. kierowcy ciężarówek, kierowcy autobusów czy taksówkarze, są zobowiązani do regularnego przechodzenia określonych badań medycznych. Ich celem jest sprawdzenie, czy naprawdę bez problemu będą w stanie często prowadzić samochód i nie będą przy tym stwarzali żadnego zagrożenia na drogach. W związku z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych użytkowników dróg, zawodowi kierowcy muszą spełniać określone standardy zdrowotne, które są regulowane przez przepisy prawa. W artykule opisujemy najważniejsze badania medyczne, którym muszą się regularnie poddać zawodowi kierowcy:

Dlaczego kierowcy zawodowi powinni wykonywać regularne badania?

Głównym celem regularnie wykonywanych u zawodowych kierowców  badań medycznych jest potwierdzenie, że w ich przypadku nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu i w trakcie jazdy nie będą stwarzać żadnego zagrożenia na drodze. Badania lekarskie dla kierowców zawodowych są obowiązkowe, zanim dana osoba uzyska pozwolenie na wykonywanie tej pracy, później jednak kierowcy powinni również wykonywać podobny zakres badań regularnie, żeby sprawdzić, czy ich stan zdrowia nie uległ żadnemu pogorszeniu. Jak tłumaczy nasz rozmówca,, lekarz z przychodni medycznej MEDAN w Jarocinie:

Zawodowi kierowcy są zobowiązani do regularnych badań lekarskich, które oceniają ich ogólny stan zdrowia. W trakcie badań kierowców zawodowych ocenie podlegają przede wszystkim wzrok, słuch oraz funkcje neurologiczne układu sercowo-naczyniowego i innych układów ciała. Badania te mają na celu sprawdzenie, czy kierowcy nie mają żadnych chorób lub stanów zdrowotnych, które mogą wpłynąć na ich zdolność do prowadzenia pojazdów w sposób bezpieczny.

Na czym dokładnie polegają badania okresowe dla kierowców zawodowych?

Badania wzroku i słuchu

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa wymagają, aby zawodowi kierowcy mieli odpowiednią ostrość wzroku i słuchu. Te zmysły są niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Badania wzroku oceniają ostrość widzenia zarówno na daleką, jak i na bliską odległość. Mają też na celu badanie percepcji kolorów. Badania słuchu oceniają zdolność słyszenia dźwięków o różnym natężeniu. W przypadku pogorszenia wzroku lub słuchu, kierowcy mogą zostać poddani dalszym badaniom lub podczas prowadzenia pojazdów muszą zacząć stosować okulary korekcyjne bądź aparaty słuchowe.

Badania psychologiczne

Zawodowi kierowcy często poddawani są również badaniom psychologicznym, które oceniają ich zdolność do radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem, presją czasu i innymi czynnikami psychologicznymi, które mogą wpłynąć na bezpieczne prowadzenie pojazdów. Badania psychologiczne mogą również na celu dokonanie oceny ewentualnego uzależnienia od różnego rodzaju używek, które także mogłyby sprawić, że kierowca stwarzałby zagrożenie na drodze.

Badania na obecność substancji psychoaktywnych

Oprócz poddania się badaniom psychologicznym, w niektórych przypadkach zawodowi kierowcy zostają też poddani badaniom na obecność substancji psychoaktywnych. Najważniejszymi z nich są alkohol i narkotyki. Badania te są ważne, ponieważ i alkohol i narkotyki mogą wpływać na zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdów.