Wady oraz zalety Open Innovation

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach nieuchronnie doprowadziła do zmiany istniejących modeli biznes -owych. Z poniższego artykułu Czytelnicy mogą dowiedzieć się czym jest i jak działa model Open Innovation.

Geneza

Przed drugą wojną światową na świecie dominował model zamkniętych innowacji (Closed Innovation). Oznaczał on, że podmioty gospodarcze zachowywały wyniki swoich prac badawczych dla siebie. Umożliwiało to dominację na rynku dzięki monopolom. Wynikało to po części z tempa rozwoju technologicznego w tamtych czasach. Było ono wolniejsze, nie był zatem wymagany tak szybki i masowy obieg wiedzy.

Czasy jednak się zmieniły, a rozwój przyspieszył. W ostateczności Henry Chesbrough z Uniwersytetu w Berkeley ogłosił model biznesowy Open Innovation. Zakłada on, że firmy nie powinny trzymać swoich rozwiązań w szufladzie, a dzielić się nią z innymi. Model zakłada tworzenie sieci kontaktów, w ramach których firmy czy instytucje badawcze wymieniają się swoją wiedzą. Innym założeniem jest tworzenie projektów społecznych, w ramach których firmy współpracują z klientami nad innowacjami. Ponadto zachęca się firmy do udostępniania niewykorzystywanych innowacji na wolnych licencjach, aby ktoś inny mógł z nich korzystać.

Zalety

Taki model ma wiele rozwiązań. Wśród nich warto wymienić oszczędność zasobów. Możliwe jest oszczędzenie pracy działu badań i rozwoju. Może się okazać, że ktoś opracował coś pasującego do potrzeb i udostępnił to.

Model umożliwia także zaangażowanie klientów w produkt od samego początku. Jeśli będą nad nim pracować, będą bardziej skłonni go kupić i chwalić się nim. Tym samym promując firmę.

Wreszcie model umożliwia synergię innowacji wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki niemu można ubogacić już dokonane odkrycie owocami pracy innych osób. Tym samym czyniąc je jeszcze lepszym. Możliwe jest również przyspieszenie prac badawczych.

Wady

Niestety, model ma także wady. Listę otwiera potencjalna utrata przewagi konkurencyjnej. Istnieje ryzyko, że ktoś wykorzysta udostępnioną innowację w sposób, jakiego udostępniający nie przewidział. Tym samym zyski przypadną temu pierwszemu. Istnieje również ryzyko powstania alternatyw dla już opracowanego produktu. Jeśli będą tańsze czy wydajniejsze, oznacza to straty.

Stosowanie Open Innovation wymaga także pewnego nadzoru nad tym, jak uczestnicy projektów społecznych wpływają na nie. Oznacza to konieczność przydzielenia do tego zadania pewnych zasobów, które potencjalnie mogłyby być wykorzystane w inny sposób.

Na koniec warto wspomnieć o ryzyku udostępnienia informacji nieprzeznaczonych dla innych. Błąd pracownika, niedoczytanie dokumentacji, pochopna decyzja – któryś z tych czynników może sprawić, że Open Innovation stanie się źródłem problemów.