O prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Nie każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Niektóre podmioty o innym charakterze prawnym muszą prowadzić księgi rachunkowe zamiast księgi przychodów i rozchodów. Do takich podmiotów gospodarczych należą spółki cywilne oraz spółki jawne, pod warunkiem, że są to osoby prawne, a nie osoby fizyczne.

 

Ciekawostką jest to, że wymienione wyżej podmioty nie mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, jednak podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia takiej księgi, mają prawo również do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawo mówi o tym, że każdy przedsiębiorca ma prawo do prowadzanie księgi przychodów i rozchodów, do momentu, kiedy nie będzie zmuszony do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgę przychodów i rozchodów należy zacząć prowadzić na początku roku podatkowego. Prowadzić taką księgę muszą różni przedsiębiorcy, o różnym charakterze prawnym. Są to między innymi osoby, które podejmują się działalności gospodarczej na podstawie umów agencyjnych.

 

Dla niektórych zapewne ciekawostką może być to, że obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają duchowni, którzy odmówili zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania. Tutaj analogicznie pojawia się fakt, że przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek w zryczałtowanej formie nie mają obowiązku prowadzenia omawianej księgi podatkowej. Także rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą , są zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dla rolników istnieje jednak pewne ułatwienie. Jeżeli przychody nie przekraczają dziesięciu tysięcy złotych, wtedy rolnik może prowadzić księgę w uproszczonej formie.