Co to jest muzykoterapia?

Muzyka towarzyszy ludziom od wieków. Zwykle słuchamy piosenek w radio, śpiewamy albo nucimy sobie coś pod nosem. Melodie mają na nas dobry wpływ, pomagają nam się zrelaksować, dobrze bawić, stanowią również ważny element kultur. Nic dziwnego, że rola muzyki została doceniona i wykorzystana jako element terapii.

Muzykoterapia

Muzykoteriapia jest dziedziną, która korzysta z elementów muzyki w celu poprawy funkcjonowania osób z problemami natury emocjonalnej, fizycznej czy umysłowej. Już w czasach plemiennych szamani podczas leczniczych rytuałów śpiewali, tańczyli i grali na instrumentach. Obecnie osoby zajmujące się tą terapią, korzystają z wiedzy zdobytej podczas badań naukowych oraz dyscyplin takich jak psychologia, psycho terapia, medycyna i pedagogika. Z terapii muzyką mogą korzystać zarówno osoby zmagające się z różnymi zaburzeniami, jak i takie, które chcą pozbyć się nadmiaru stresu.

Modele terapii

W Polsce najczęściej stosowane są metody „Portret muzyczny” oraz „Mobilna Rekreacja Muzyczna”. Istnieją sesje indywidualne i grupowe.

Elementy sesji

Podczas sesji wykorzystuje się takie elementy jak rytm, melodię, harmonię, tempo, barwę i dynamikę wybranych utworów. Każde spotkanie dopasowane jest do indywidualnych możliwości i celów osoby. Nasze gusta są różne, przez co należy dobrać odpowiedni rodzaj muzyki do danego człowieka. Niektórzy chętniej będą próbować grać, tańczyć do muzyki czy śpiewać, dla innych ciekawszą formą będzie słuchanie i wizualizacja.

Podstawy naukowe

Dziedzina terapii muzyką powstała dzięki pracy badawczej. Przykładowo badania prowadzone prze H. Helmholtz zajmowały się analizą rodzajów muzyki, tempa i jej wpływu na organizm człowieka. Wysokie dźwięki zwykle obierane są jako radosne, natomiast niskie jako poważne. Wolne tempa takie jak largo i adagio pomagają się odprężyć. Muzyka pozwala obudzić emocje, dotarcie do ukrytych konfliktów wewnętrznych. Dzieciom z autyzmem pomaga zainteresować się światem, przełamać nieśmiałość i stwarza okazję do wspólnej zabawy. Udowodniono, że muzyka pozytywnie wpływa na rozwój dzieci.

Studia z zakresu muzykoterapii

Aby przeprowadzić sesję terapeutyczną, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Terapeutom przyda się dobry słuch i ogólna inteligencja muzyczna. Często kierunek ten wybierają osoby po szkołach muzycznych, ponieważ oprócz pasji, posiadają już sporą wiedzę na temat elementów muzyki. Niezbędne jest także odpowiednie podejście do drugiego człowieka, z empatią i zrozumieniem.